Psykologtjänst Magnus Karlsson

Legitimerad Psykolog (1976) & Legitimerad Psykoterapeut inom KBT (1986).
Handledarutbildning i Psykoterapi och Psykosocialt arbete vid Linköpings Universitet (1992).


Under mer än 40 år har jag arbetat från en modell där Psykoterapi och Psykologisk konsultation bedrivs inom en eklektisk referensram där klienten får hjälp att hitta verktyg för ett bra liv.

Inom mottagningens verksamhet finns även möjlighet att träffa Stina Karlsson som är Leg. Barnmorska, Klinisk Sexolog och KBT-terapeut Steg I.


På förfrågan lämnar vi gärna referenser från tidigare handledningsuppdrag, liksom prisuppgifter avseende psykologisk konsultation och psykoterapi.